Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ -ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY & ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ Α.Π.Ο.Ε.Α         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

       ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ     
                ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 
       ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
             e.mail : seanevias@gmail.com

            Website : www.seanevias.blogspot.gr    

               

                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ   

    
 Σε  εφαρμογή  του  Ν. 1301/82  περί  « Ενώσεων  Εφέδρων  σε  Εφεδρεία  Αξ/κών  των  Ενόπλων  Δυνάμεων » και του νόμου 3468/2008 που τον τροποποίησε , της  υπ’ αριθμ.  Φ.900/6/160108  υπουργικής  αποφάσεως  - ΦΕΚ 1615 τ. Β,  του υπ. Αριθμ. 9/2018 εγγράφου της ΑΠΟΕΑ -  και  της  υπ’ αριθμ.  1/2018   αποφάσεως  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  ΣΕΑΝ  Ευβοίας ,
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

τα  μέλη  του  Συνδέσμου  Εφέδρων  Αξιωματικών  Ν. Ευβοίας  όπως   προσέλθουν  την Κυριακή 11 Μαρτίου  2018   και   ώρα  11:30  π.μ.  στο   1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΧΑΛΚΙΔΑΣ ,  ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ  8  (ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΤΖΑΜΙ)
  
                                                                σε  γενική  συνέλευση με  θέματα:

1.    ΕΚΛΟΓΗ  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2.    ΕΚΛΟΓΗ  ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΟΥ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
3.    ΕΚΛΟΓΗ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ  ΓΙΑ  ΤΟ  Κ.Δ.Σ.  ΤΗΣ  ΑΠΟΕΑ

 Έναρξη  ψηφοφορίας  η δωδεκάτη  μεσημβρινή  (12:00 )  αφού  διαπιστωθεί  από  την  Εφορευτική  Επιτροπή  ότι  υπάρχει  απαρτία  ήτοι  1/3  των  εγγεγραμμένων και ταμειακώς εντάξει μελών.  Πέρας  ψηφοφορίας  στις   δύο  μετά  μεσημβρίαν  (14:00 ).
  Σε περίπτωση  μη  απαρτίας  η  συνέλευση  και  η  ψηφοφορία  θα  πραγματοποιηθούν  την  επομένη  Κυριακή  18  Μαρτίου , την  ίδια  ώρα και στον ίδιο χώρο.
 Δικαίωμα  συμμετοχής  και  ψήφου  έχουν  όλα  τα  ταμειακώς  τακτοποιημένα τουλάχιστον για  το 2017  μέλη  που  είναι  γραμμένα  στα  Μητρώα  του  ΣΕΑΝ   Ευβοίας  ενώ δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας  έχουν  τα  εγγεγραμμένα  &  ταμειακώς  εντάξει (κατά την τελευταία τριετία)  μέλη , που  θα υποβάλουν  μέχρι την  Παρασκευή  9 Μαρτίου  2018  αίτηση  υποψηφιότητας, συνοδευόμενη  από  δήλωση  του  Ν.1599 , με  την  οποία  να  δηλώνεται  ότι  ο  υποψήφιος  δεν  στερείται  της  ελεύθερης  διαχειρίσεως  της  περιουσίας  του  και  δεν  καταδικάστηκε  σε  ποινή   που  να  συνεπάγεται  τις  από  τα  άρθρα  59 - 65  του  Π.Κ.  στερήσεις  και  ικανότητες.
 Αιτήσεις  υποψηφιότητας υποβάλλονται στα γραφεία του Συνδέσμου , Αγγ.  Γοβιού   22 ,  Τετάρτη  7  Μαρτίου έως  Παρασκευή 9  Μαρτίου από  19:00  – 20:00.
     Παρακαλούμε τους συναδέλφους που οφείλουν καθυστερούμενες συνδρομές ή δικαιολογητικά εγγραφής, τις ίδιες ημέρες και ώρες να προσέρχονται στα γραφεία για κατάθεση των και πληρωμή συνδρομών.

Χαλκίδα,  31  Ιανουαρίου 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ  Επ. ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ
 Εφ. Τχης ( ΔΒ )  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου