Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

                                                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
                                                       ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
                                                                         ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
                                                     ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
                                                         Αγγελή Γοβιού 22   341 00  ΧΑΛΚΙΔΑ
                                                                         Τηλ. :  22210 25565
                                                                 
     Ο  Σύνδεσμος  Εφέδρων Αξιωματικών  Νομού  Ευβοίας ιδρύθηκε  το  1982  με  το  Νόμο 1302 / 82 ( Φεκ. 132 ) του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης « περί ιδρύσεως  Συνδέσμων Εφέδρων Αξιωματικών χωριστά  κατά  τοπική  περιφέρεια της Χώρας » .      
     Είναι  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου  και στεγάζεται  στην  Αγγελή  Γοβιού  22 , στην Χαλκίδα.  
      Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  απαρτίζεται από εννέα ( 9 )  μέλη  - Νόμος 3648 / 2008 – Φεκ 38/ Α’ / 29.2.2008 -  , δηλαδή τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο και τέσσερα (4) μέλη. Εκλέγεται  από  τα μέλη του κάθε  τρία  χρόνια . Μέλη του Συνδέσμου γίνονται οι Έφεδροι σε εφεδρεία  Αξιωματικοί των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων  μετά  από  έγγραφη  αίτηση τους.
    Σκοπός του Συνδέσμου είναι (αρ.2 Ν. 1301/82 όπως αντικατ. με αρ.19 Ν.3648/08):
       α) Η ενημέρωση των Εφέδρων σε εφεδρεία Αξιωματικών που απολύονται από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) επί των τεχνολογικών εξελίξεων που οφείλονται στην εισαγωγή νέων οπλικών συστημάτων και των σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και ηγεσίας.
       β) Η βελτίωση της ετοιμότητας των εφεδρικών δυνάμεων της Χώρας για την καλύτερη αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, καθώς επίσης και προβλημάτων που ανακύπτουν σε περίπτωση επιστράτευσης και πολεμικής κινητοποίησης.
      γ)  Η ανάπτυξη δραστηριότητας για την προώθηση του εθελοντισμού.
      δ) Η ανάπτυξη ευρείας πολιτιστικής δραστηριότητας για την προώθηση του εφεδρικού πνεύματος.
      ε) Η καλλιέργεια της ψυχικής ενότητας μεταξύ των εκτός των τάξεων των Ενόπλων Δυνάμεων Εφέδρων Αξιωματικών και η επιδίωξη της ηθικής και πνευματικής εξύψωσης τους και
     ζ) Η διατήρηση της επαφής τους με τις Ένοπλες Δυνάμεις.

  Ο Σύνδεσμος βρίσκεται σε άρρηκτη  συνεργασία με τους εκάστοτε Διοικητές & το  προσωπικό
 των όμορων  Στρατιωτικών Σχηματισμών , προεξέχοντος της  Σχολής Πεζικού , της Σχολής Τεθωρακισμένων στην Αυλώνα , του 575 Τάγματος Πεζοναυτών και της  74 ΜΕ στη Θήβα  .

Συμμετοχή μελών του Δ.Σ. στην επιμνημόσυνη δέηση  για την Ηρωίδα  ΛΕΛΑ  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ το 2014 στην Χαλκίδα
ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗ  ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ.  ΣΕΑΝ ΕΥΒΟΙΑΣ  ΣΤΟΝ Α .Δ.  ΦΡΟΥΡΑΣ  .ΕΞ. ΔΕΞΙΩΝ :   ΕΦ.ΛΓΟΣ (ΔΒ) κ. ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ,  ΕΦ.ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) κ .ΔΕΣΙΠΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΕΦΟΡΟΣ ,  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ  ΠΕΖΙΚΟΥ  ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ  κ. ΜΗΤΤΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΕΦ.ΑΝΘΛΓΟΣ ( ΠΖ )  κ. ΒΛΑΧΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΝΑΠΛ.ΤΑΜΙΑΣ  και  ΕΦ.ΤΧΗΣ ( ΠΖ ) κ. ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.
  Στις καλοκαιρινές εξορμήσεις μας  επισκεπτόμαστε  απομακρυσμένες στρατιωτικές μονάδες / φυλάκια  εξοπλίζοντας τα , ανάλογα των αναγκών των  και προσφέροντας προσωπικά  δώρα  στους  οπλίτες .
                                                                                   
  Η  παρουσία του  ΣΕΑΝ  Ευβοίας στις εθνικές , κοινωνικές και  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  της  περιοχής  μας  είναι    αναπόσπαστο  κομμάτι  της  λειτουργία  του  Συνδέσμου μας.
Oι Έλληνες Έφεδροι Αξιωματικοί , επιλεγμένοι από την πατρίδα για να υπηρετήσουν κατά την διάρκεια της θητείας τους ως στελέχη με υψηλό φρόνημα και ευθύνη , ακολουθούν και εκτελούν με πίστη και αυταπάρνηση τις διαταγές των ανωτέρων τους ενώ σαν έφεδροι πλέον διαπρέπουν στους τομείς που απασχολούνται. Παραμένουν δε στις επάλξεις , αξιόμαχοι και έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να υπηρετήσουν μέχρι τελευταίας  ρανίδος  τα  ιδεώδη και τα ιδανικά της Πατρίδος μας.

                                                      
                                      Για  το  Διοικητικό  Συμβούλιο    
                           
                                        ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ   ΜΙΧΑΗΛ
                                            Εφ.Λγος ( ΔΒ - ΣΓ )
                                          Πρόεδρος  Σ.Ε.Α.Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
Εορτή  Μεγαλομάρτυρα  Αγίου Νικήτα   2013
                                      

Παρέλαση  2013. Συμμετοχή  Δ.Σ. Σ.Ε.Α.Ν. ΕυβοίαςΓενέθλια Σχολής Πεζικού  - Χαλκίδα  2013
Μέλη του Σ.Ε.Α.Ν Ευβοίας παρακαλουθούν ημερίδα στην Σχολή Πεζικού.ΧΑΛΚΙΔΑ 2013                                


Συμμετοχή μελών του Δ.Σ. του Σ.Ε.Α.Ν Ευβοίας στην απονομη πράσινου μπερέ στο 575 Τ.ΠΖΣυμμετοχή μελών του Δ.Σ. στην επιμνημόσυνη δέηση  για την Ηρωίδα  ΛΕΛΑ  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ το 2014 στην ΧαλκίδαΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου